Roligt och lärorikt tips till dig / Fun and educational tip for you

När jag insåg att jag ville spendera mer tid i Spanien blev jag nyfiken på att lära mig språket. Sedan två och ett halvt år tillbaka har jag varje dag ägnat en stund åt att lära mig spanska med hjälp av appen Duolingo. Det var en kollega till mig som tipsade och jag fastnade direkt. Ett smidigt sätt att lära sig språket då det alltid finns tillhands och det går att köra gratisversion eller uppdatera till en betalversion. Jag kan verkligen rekommendera detta om du tänker att du vill spendera mer tid i ett annat land. Med hjälp av detta har jag lyckats göra mig förstådd ett flertal gånger i Spanien där engelska inte är lika vanligt. Duolingo är roligt och tar bara några minuter varje dag. Ge inte upp även om det kan vara svårt i början! Du kommer bli stolt när du kan börja prata med lokalbefolkningen!

“When I realized that I wanted to spend more time in Spain, I was curious to learn the language. For two and a half years I have spent a while every day studying Spanish using the Duolingo app. It was a colleague of mine who hinted and I got stuck immediately. An easy way to learn the language as it is always available and you can run free version or update to a payment version. I really recommend this if you think you want to spend more time in another country. With this in mind, I have managed to communicate several times in Spain where English is not as common. Duolingo is fun and only takes a few minutes each day. Do not give up even if it can be difficult at first! You will be proud when you can start talking to the locals!”