Okategoriserade

Utemöblemang / Outdoor furnitures

Om du redan har ditt drömboende eller om du vill drömma dig bort till ditt kommande boende kan jag tipsa om en butik! Patio Expo! Butiken ligger i Nueva Andalucia, bara några meter från Jensen Bed Store. En svensk som har butiken och utbudet är stort. Förutom möbler finns det konstgjorda växter som man kan dekorera sin balkong med. När jag kommer ner nästa gång kommer jag kika på en soffa och växter. Mycket trevligt ställe att handla utemöbler från. Dessutom kör de kostnadsfritt hem och monterar ihop möblerna. Så missa inte detta ställe! Efter mitt besök där följde denna matgrupp med hem till oss, så nöjd! Här kommer vi verkligen spendera mycket tid. Just nu bara längtar jag efter att få sitta med en kaffe och se ut över La Concha.

“If you already have your dream home or if you just want to dream about your upcoming accomodation I can give you a tip about at store. Patio Expo! The store is situated in Nueva Andalucia, just a few meters from Jensen Bed Store. The store is owned by a Swedish man and the store has a lot to offer. Besides from furnitures there are artificial plants that you can decorate your balcony with. When I go back the next time I am going to look for a sofa and plants. It really is a nice place to buy your outdoor furnitures from. And also they deliver and assembles the furnitures and it is included in the price. So do not miss out on this place! After my visit I came home with these dining furnitures, I am so satisfied! We really going to spend a lot of time here. Right now I only long for having a coffee and just enjoy the view of La Concha.”

Beslut om sängar / Decision about beds

Ytterligare en grå och regnig dag här i Stockholm. Behöver jag säga att jag längtar hem till Marbella? Ska snart iväg på en lunchträff men fram till dess sitter jag och tittar på sängbroschyrer till vårt andra hem. Det är lite akut. De sängar som ingick i lägenheten ska bort. Fyra osköna enkelsängar ska bytas ut mot två sköna dubbelsängar. När jag var hemma i Marbella nu senast tog jag en promenad till Jensenbutiken och det känns som att det kanske är där vi kommer köpa från. Måste bara bestämma oss så sängarna kan levereras dagen efter vi anlänt i december. Fortsättning följer om vad vi kommer fram till.

“Yet another grey and rainy day here in Stockholm. Do I have to say that I wish I were in Marbella? I am soon heading of for a lunch date but up to then I am sitting here and looking at bed brochures for our second home. It is a bit urgent. The beds that were included in the apartment should be removed. Four uncomfortable single beds should be replaced by comfortable two double beds. When I was at home in Marbella I took a walk to Jensen Bed Store and right now the feeling is that it is the place we are going to buy our beds. Just have to make a decision so that the beds can be delivered the day after we arrive in December. To be continued about the result of this question.”

Starz Marbella

Kan verkligen rekommendera ett ställe som blivit ett stammisställe, Starz Marbella, som ligger i Centro Plaza. Centro Plaza i sin tur ligger på några minuters promenad från vårt hem. Allt där är så fräscht och gott. Om du är i Nueva Andalucia och vill äta lunch är det här stället du måste besöka!

“I can really recommend a place that has become our regular place to visit, Starz Marbella, which is situated in Centro Plaza. Centro Plaza is situated a few minutes walk from our home. Everything they serve is so fresh and taste really good. If you are in Nueva Andalucia and wants to eat lunch or just want a nice cup of coffee – this is the place you have to visit!”

 

Så fantastiskt / So amazing

Underbart! Att kunna ta en powerwalk till denna vy är livskvalitet. Att kunna göra det varje morgon när jag är hemma i vårt andra hem övervinner all tveksamhet vi hade innan vi ägde vår underbara lägenhet. Idag är jag lycklig över att vi tog steget och då är vi bara i början av vår resa som vi ser så fram emot.

“Being able to take a powerwalk to this view is quality of life. Being able to do it every morning when I am home in our second home overcomes all the hassle we had before we owned our wonderful apartment. Today, I’m so happy that we took the step and then we are only at the start of our trip which we look so forward to.”

En dag som denna / A day like this

Idag är det grått och blåsigt här i Stockholm. Då längtar jag hem till min lägenhet i Marbella. Det är jag säkert inte ensam om. Det jag då tycker är skönt att veta att jag har ett andra hem. När jag åker till Marbella är det inte för att vara där som turist utan jag åker hem. Hem till mitt område, min lägenhet, mina möbler och mitt grannskap. Jag kan småprata lite med säkerhetsvakter och grannar för att skapa mig ett kontaktnät. Den känslan är häftig. Men jag ska inte åka hem just nu men jag vet min lägenhet står där och väntar på mig och min familj.

“Today, it is gray and windy here in Stockholm. Then I long for my apartment in Marbella. I’m certainly not alone. What I think is nice to know is that I have a second home. When I go to Marbella, it is not to be there as a tourist, it is me going home. Home to my area, my apartment, my furnitures and my neighborhood. I can chat with security guards and neighbors to create a network of contacts. That feeling is cool. But I will not go home right now but I know my apartment is there waiting for me and my family.”

Alla dessa frågor / All these questions

 • Vilka kostnader tillkommer utöver bostadspriset när vi köper?
 • Vad kommer det kosta för oss att resa ner till vår lägenhet baserat på att vi åker så fort barnen har lov?
 • Ska vi hyra ut vår lägenhet?
 • Vilka kostnader tillkommer när vi väl äger vår lägenhet?
 • Vem ska vi kontakta om något händer med vår lägenhet?
 • Är det bättre att vi hyr ställe när vi är utomlands så slipper vi ansvaret för en egen lägenhet som inte är ett permanentboende?
 • Hur ska vi deklarera?
 • Hur ska vi sköta alla betalningar?
 • Måste vi ha en spansk bank?
 • Hur ser framtiden ut för vår investering?
 • Hur anlitar vi hjälp när vi ska renovera – vem anlitar vi?
 • Hur fungerar det att få hemtransport på möbler från IKEA?
 • Hur ska det fungera med språket när vi behöver kommunicera med människor på ett annat sätt än som vanlig turist?
 • Hur fungerar skatter i Spanien?

Känns det igen? Du som funderar och funderar. Alla dessa frågor och en miljon till har vi ställt oss och ställer oss fortfarande. Det är både stora frågor och mindre frågor. Vi har inte svaren på alla dessa frågor men en del har vi svar på då vi kommit en bit på vägen. Jag kommer inte just nu besvara varje fråga utan vill mer sammanställa vad det var som gjorde att det tog tid för oss att komma fram till det slutgiltiga beslutet att skaffa vårt andra hem. Och visa också att de frågor du kämpar med är helt naturliga för detta beslut. Låt det ta tid men låt min blogg stötta dig i din process.

 • What costs are added in addition to the housing price when we buy?
 • What will it cost us to travel down to our apartment based on the fact that we leave as soon as the children are on school vacation?
 • Should we rent our apartment?
 • What costs will occur when we own our apartment?
 • Is it better that we rent a place when we are abroad, so we do not have the responsibility for a separate apartment that is not a permanent residence?
 • Who should we contact if something happens to our apartment?
 • How should we declare?
 • How should we handle all payments?
 • Do we need a Spanish bank?
 • What does the future look like for our investment?
 • How do we hire help when we are going to renovate – who do we hire?
 • How does it work to get home transportation on IKEA furniture?
 • How does it work with the language when we need to communicate with people in a different way than as a usual tourist?
 • How do taxes work in Spain?

Do you recognize this? You think and you think. All these questions and a million more we have asked ourselves and are still asking ourselves. It’s both big questions and minor issues. We do not have the answers to all of these questions but some of them we have since we have got a bit into the process. I will not answer every question just for now but want to show what caused that it took time for us to come to the final decision to get our second home. And also show that the issues you are struggling with are completely natural for this decision. Let it take time but let my blog support you in your process.”

Våga ta steget / Dare to take the step

Det är ett stort steg att köpa ett andra hem, speciellt i ett annat land. Vi tänkte och tänkte och ena minuten var det ”Nu kör vi” och nästa minut var det ”Nej, ska vi verkligen köpa?”. Är ganska övertygad om att vi inte är de enda som varit i denna situation. Men kanske inte så konstigt för det går inte att komma från att det är ett stort steg.

Många dagar gick åt att tänka och tänka.

Till slut var vi tvungna att komma fram till ett beslut även om det fanns en miljon frågor kvar att ställa. Fördelarna vägde högre än nackdelarna så vi insåg att vi kan inte veta allt i förväg. Vi har inte svaret hur det kommer bli. Däremot kan vi tillåta oss att lita på att andra som vi tagit hjälp av kommer att guida oss rätt. Vi kan lita på att vi är så insatta som möjligt. Ibland måste man ta steget och våga förlita sig på andras hjälp och kunskap för i det här fallet vet de mycket bättre än vi hur allt fungerar i sitt land.

Vi kommer att stöta på nya frågor hela tiden och vi kommer att göra saker fel men vi tror på att våga ta steget och sen tar man tag i frågor när de kommer. Utan den inställningen hade det inte blivit ett andra hem för oss i Marbella.

”It’s a big step to buy a second home, especially in another country. We thought and thought and one minute it was ”Let’s go for it” and the next minute it was ”No, are we really going to buy?”. Is quite convinced that we are not the only ones in this situation. But maybe not that strange because it really is a huge step.

Many days went on thinking and thinking.

In the end, we had to reach a decision even if there were a million questions left to ask. The benefits weighed higher than the disadvantages so we realized we can not know everything in advance. We have not got the answer how it is going to be. However, we can allow ourselves to trust that others whom we arranged to help us will guide us properly. We can trust that we are as informed as possible. Sometimes one has to take the step and dare to rely on others’ help and knowledge because in this case they know much better than we do on how everything works in their country.

We will encounter new issues all the time and we will do things wrong, but we believe in daring to take the step and then you manage questions when they come. Without that attitude, it would not have become a second home for us in Marbella.”

Inledning / Introduction

Sommaren 2018 tog vi beslutet – jag, min make och våra tre döttrar – vi meddelar mäklaren att vi köper lägenheten vi varit och kollat på under vår tre veckor långa semester i Nueva Andalucia Marbella!

Läskigt? JA!
Okänd mark för oss att köpa något i ett annat land? JA!
Många utestående frågor? JA!
Spännande? JA! 

Vad vi är säkra på är att det känns helt rätt!

Frågor kommer uppkomma, platser kommer besökas och människor kommer vi träffa så välkommen att följa med till vårt andra hem i underbart vackra Marbella.

”During the summer of 2018 we took the decision – me, my husband and our three daughters – we inform the real estate broker that we buy the apartment we looked at during our three week long vacation in Nueva Andalucia Marbella.

Scary? YES!
Unknown ground for us to buy in another country? YES!
Many outstanding questions? YES!
Exciting? YES!

What we are sure of is that it feels completely right!

Questions will arise, places will be visited and people we will meet so welcome to follow us to our second home in wonderfully beautiful Marbella.”