Utemöblemang / Outdoor furnitures

Om du redan har ditt drömboende eller om du vill drömma dig bort till ditt kommande boende kan jag tipsa om en butik! Patio Expo! Butiken ligger i Nueva Andalucia, bara några meter från Jensen Bed Store. En svensk som har butiken och utbudet är stort. Förutom möbler finns det konstgjorda växter som man kan dekorera sin balkong med. När jag kommer ner nästa gång kommer jag kika på en soffa och växter. Mycket trevligt ställe att handla utemöbler från. Dessutom kör de kostnadsfritt hem och monterar ihop möblerna. Så missa inte detta ställe! Efter mitt besök där följde denna matgrupp med hem till oss, så nöjd! Här kommer vi verkligen spendera mycket tid. Just nu bara längtar jag efter att få sitta med en kaffe och se ut över La Concha.

“If you already have your dream home or if you just want to dream about your upcoming accomodation I can give you a tip about at store. Patio Expo! The store is situated in Nueva Andalucia, just a few meters from Jensen Bed Store. The store is owned by a Swedish man and the store has a lot to offer. Besides from furnitures there are artificial plants that you can decorate your balcony with. When I go back the next time I am going to look for a sofa and plants. It really is a nice place to buy your outdoor furnitures from. And also they deliver and assembles the furnitures and it is included in the price. So do not miss out on this place! After my visit I came home with these dining furnitures, I am so satisfied! We really going to spend a lot of time here. Right now I only long for having a coffee and just enjoy the view of La Concha.”

Beslut om sängar / Decision about beds

Ytterligare en grå och regnig dag här i Stockholm. Behöver jag säga att jag längtar hem till Marbella? Ska snart iväg på en lunchträff men fram till dess sitter jag och tittar på sängbroschyrer till vårt andra hem. Det är lite akut. De sängar som ingick i lägenheten ska bort. Fyra osköna enkelsängar ska bytas ut mot två sköna dubbelsängar. När jag var hemma i Marbella nu senast tog jag en promenad till Jensenbutiken och det känns som att det kanske är där vi kommer köpa från. Måste bara bestämma oss så sängarna kan levereras dagen efter vi anlänt i december. Fortsättning följer om vad vi kommer fram till.

“Yet another grey and rainy day here in Stockholm. Do I have to say that I wish I were in Marbella? I am soon heading of for a lunch date but up to then I am sitting here and looking at bed brochures for our second home. It is a bit urgent. The beds that were included in the apartment should be removed. Four uncomfortable single beds should be replaced by comfortable two double beds. When I was at home in Marbella I took a walk to Jensen Bed Store and right now the feeling is that it is the place we are going to buy our beds. Just have to make a decision so that the beds can be delivered the day after we arrive in December. To be continued about the result of this question.”

Starz Marbella

Kan verkligen rekommendera ett ställe som blivit ett stammisställe, Starz Marbella, som ligger i Centro Plaza. Centro Plaza i sin tur ligger på några minuters promenad från vårt hem. Allt där är så fräscht och gott. Om du är i Nueva Andalucia och vill äta lunch är det här stället du måste besöka!

“I can really recommend a place that has become our regular place to visit, Starz Marbella, which is situated in Centro Plaza. Centro Plaza is situated a few minutes walk from our home. Everything they serve is so fresh and taste really good. If you are in Nueva Andalucia and wants to eat lunch or just want a nice cup of coffee – this is the place you have to visit!”

 

Advokat / Attorney

Det är skillnad mellan att köpa ett boende i Spanien och ett boende i Sverige. Att anlita en advokat som finns på plats i Spanien var för oss ett absolut måste då vi kände att det är omöjligt att veta vad vi måste veta kring lägenheten innan vi köper den. Advokaten kontrollerar att all dokumentation är i ordning och kontrollerar köpekontraktet. Med advokaten diskuterar jag som köpare eventuella klausuler jag vill ta med i köpekontraktet. Advokatbyrån ordnar NIE-nummer och ser till att bankkonto och autogirodragningar finns på plats och fungerar. Ett NIE-nummer är ett identifikationsnummer och det numret måste jag ha för att överhuvudtaget få lov att göra affärer i Spanien.

Att anlita en advokat i Spanien innebär att jag ger advokaten fullmakt att utföra alla uppgifter som uppkommer med köpet. För att advokaten ska få denna fullmakt måste jag gå till en notarius publicus i Sverige för att denna ska bestyrka vår identitet när vi skriver under fullmakten. Denna kostnad tillkommer men är nödvändig för att advokatbyrån i Spanien ska få lov att agera i mitt namn.

Nu vet inte jag vilken advokatbyrå du kommer bli tipsad om men jag kan annars starkt rekommendera den advokatfirma som vi anlitade, Sanchez Solicitors som ligger i Mijas. Här har vi fått all hjälp vi önskat få. Sandra, som varit vår kontaktperson, har på svenska svarat på alla möjliga frågor vi haft. Att kunna kommunicera på svenska genom hela processen har känts tryggt och bra. Säkert annars en punkt många, kanske även du, tar i beaktande när du tvekar inför att köpa – att tänka på att genomföra ett köp utomlands med ett främmande språk och med tanke på all dokumentation som medföljer. Men låt inte denna punkt vara ett hinder för dig. Det har fungerat över förväntan för vår del genom att vi anlitade denna advokatfirma. Återigen, att på distans kunna lita på andra, skapa en god relation och ge dem förtroendet att utföra det de är bra på insåg vi var nödvändigt för att kunna uppfylla vår dröm.

Kolla in deras hemsida här: http://www.sanchezsolicitors.com/

“There is a difference between buying an accommodation in Spain and an accommodation in Sweden. To hire a lawyer situated in Spain was necessary for us though we felt it was impossible for us to have all the knowledge about the apartment before we buy it. The attorney firm checks that all documentation is in order and they check the purchase contract. As a buyer I discuss with the attorney any clauses I want to include in the purchase contract. The law firm arranges NIE-number and ensures that the bank account and the auto-credit payments are arranged. A NIE-number is an identification number and I need that number to be able to do any sort of business in Spain.

Hiring a lawyer in Spain means that I give the lawyer the authority to perform all tasks that arises with the purchase. In order for the lawyer to have this power of attorney, I have to visit a notary public in Sweden for them to confirm our identity when we sign the authorization. This expense is necessary but is also necessary for the law firm in Spain to be allowed to act in my name.

I do not know which law firm you will be recommended, but I might strongly recommend the law firm we hired, Sanchez Solicitors located in Mijas. Here we have got all the help we wanted. Sandra, who has been our contact person, has answered all possible questions and that in Swedish. Being able to communicate in Swedish throughout the process has felt safely and good for us. Certainly an issue many people, maybe even you, take into account when you hesitate to buy – the thought of doing business in a foreign-language and considering all the documentation provided. But do not let this issue be an obstacle to you. It has worked beyond our expectations with this law firm. Again, to be in another country and be able to rely on others, create a good relationship and give these people the confidence to perform what they are good at was necessary for us if we were going to fulfill our dream.”

Take a look at their website: http://www.sanchezsolicitors.com/

 

Så fantastiskt / So amazing

Underbart! Att kunna ta en powerwalk till denna vy är livskvalitet. Att kunna göra det varje morgon när jag är hemma i vårt andra hem övervinner all tveksamhet vi hade innan vi ägde vår underbara lägenhet. Idag är jag lycklig över att vi tog steget och då är vi bara i början av vår resa som vi ser så fram emot.

“Being able to take a powerwalk to this view is quality of life. Being able to do it every morning when I am home in our second home overcomes all the hassle we had before we owned our wonderful apartment. Today, I’m so happy that we took the step and then we are only at the start of our trip which we look so forward to.”

Roligt och lärorikt tips till dig / Fun and educational tip for you

När jag insåg att jag ville spendera mer tid i Spanien blev jag nyfiken på att lära mig språket. Sedan två och ett halvt år tillbaka har jag varje dag ägnat en stund åt att lära mig spanska med hjälp av appen Duolingo. Det var en kollega till mig som tipsade och jag fastnade direkt. Ett smidigt sätt att lära sig språket då det alltid finns tillhands och det går att köra gratisversion eller uppdatera till en betalversion. Jag kan verkligen rekommendera detta om du tänker att du vill spendera mer tid i ett annat land. Med hjälp av detta har jag lyckats göra mig förstådd ett flertal gånger i Spanien där engelska inte är lika vanligt. Duolingo är roligt och tar bara några minuter varje dag. Ge inte upp även om det kan vara svårt i början! Du kommer bli stolt när du kan börja prata med lokalbefolkningen!

“When I realized that I wanted to spend more time in Spain, I was curious to learn the language. For two and a half years I have spent a while every day studying Spanish using the Duolingo app. It was a colleague of mine who hinted and I got stuck immediately. An easy way to learn the language as it is always available and you can run free version or update to a payment version. I really recommend this if you think you want to spend more time in another country. With this in mind, I have managed to communicate several times in Spain where English is not as common. Duolingo is fun and only takes a few minutes each day. Do not give up even if it can be difficult at first! You will be proud when you can start talking to the locals!”

En dag som denna / A day like this

Idag är det grått och blåsigt här i Stockholm. Då längtar jag hem till min lägenhet i Marbella. Det är jag säkert inte ensam om. Det jag då tycker är skönt att veta att jag har ett andra hem. När jag åker till Marbella är det inte för att vara där som turist utan jag åker hem. Hem till mitt område, min lägenhet, mina möbler och mitt grannskap. Jag kan småprata lite med säkerhetsvakter och grannar för att skapa mig ett kontaktnät. Den känslan är häftig. Men jag ska inte åka hem just nu men jag vet min lägenhet står där och väntar på mig och min familj.

“Today, it is gray and windy here in Stockholm. Then I long for my apartment in Marbella. I’m certainly not alone. What I think is nice to know is that I have a second home. When I go to Marbella, it is not to be there as a tourist, it is me going home. Home to my area, my apartment, my furnitures and my neighborhood. I can chat with security guards and neighbors to create a network of contacts. That feeling is cool. But I will not go home right now but I know my apartment is there waiting for me and my family.”

Besök / Visit

Har du precis börjat fundera och vara lite nyfiken på det här med att äga ett ställe utomlands? Kanske sker lite oftare nu när mörkret och regnet blir allt vanligare i vårt land då hösten nu kommit. En bra början kan då vara att besöka mässan, Köpa Hus Utomlands. Vi besökte den i februari 2018 på Älvsjömässan i Stockholm. För övrigt en passande månad att lägga mässan i för i februari är i alla fall jag rätt trött på klimatet i Sverige.

Mässan består av svenska mäklare som finns i flertalet olika länder och du kan lyssna på olika föreläsningar.

När vi besökte mässan visste vi i vilket område i Spanien vi ville koncentrera oss på. En del besökare kanske inte bestämt det än men genom att gå på mässan kanske du hittar ett område som passar dina preferenser om du inte redan har gjort det.

Det var intressant för oss att lyssna på föreläsning om hur det fungerar att köpa i Spanien. Vilka kostnader som tillkommer och vad jag som köpare juridiskt sett bör tänka på så en sådan föreläsning rekommenderar jag dig som besökare att gå på.

Jag tycker att det här är en bra mässa att besöka oavsett var i tankeprocessen du är. Mässan är dessutom gratis så har du möjlighet att besöka den så ta dig den värdefulla tiden.

“Have you just begun to think and be curious about this with owning a place abroad? Perhaps a little more often happens when the darkness and rain are becoming more common in our country when the fall is now coming. A good start may then be to visit the fair, Köpa Hus Utomlands. We visited it in February 2018 at Älvsjömässan in Stockholm. By the way, a suitable month to go to the fair in February, at least I’m quite tired of the climate in Sweden.

The fair consists of Swedish brokers that exist in several different countries and you can listen to different lectures.

When we visited the fair we knew in what area of Spain we wanted to concentrate. Some visitors may not have decided yet but by attending the fair, you may find an area that suits your preferences if you not already have.

It was interesting for us to listen to lectures on how it works to buy in Spain. What costs and what I, as a buyer, should legally think of, is such a lecture that I recommend to you as a visitor to attend.

I think this is a good trade fair to visit no matter where in the thought process you are. The fair is also free so if you have the opportunity to visit it is valuable time to spend.”

Det här är varför / This is why

Innan jag går vidare i denna blogg vill jag visa denna underbara vy som jag nog aldrig kommer att få nog av. Vyn från vår balkong. Berget La Concha. Tystnaden. Den ljumma kvällsvärmen. Det här är varför vi har vårt andra hem. Kanske har du också det en dag?

”Before moving on to this blog, I want to show this wonderful view that I probably will never get enough of. The view from our balcony. The mountain La Concha. The Silence. The lukewarm evening heat. This is why we have a second home. Maybe you will too one day?”